Saturs Sestās brilles

Piecas lietas labas lietas, sestā bez maksas!

Iepērkoties piecas reizes, sestajā reizē uzsauksim Tev optiskās brilles vai saulesbrilles piecu iepriekš iegādāto briļļu vidējās cenas vērtībā. Savukārt kontaktlēcu lietotājiem pārsteiguma dāvana no mums!

Uzrādot Metropoles lojalitātes karti saņemsi arī 10% atlaidi aksesuāru iegādei un 20% atlaidi optometrista pakalpojumiem. Karti droši vari aizdot arī draugiem vai ģimenes locekļiem, lai izdevīgāk ir visiem!

Ienāc mūsu optikās vai e-veikalā un baudi priekšrocības!

Metropole lojalitātes karte darbojas visos METROPOLE un METROPOLE Outlet optikas salonos visā Latvijā.

Lojalitātes programmas noteikumi

Lojalitātes programmu ir izstrādājuši un tās apkalpošanu veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optic Guru" (Reģ. Nr. 50103179811, Mednieku iela 21/23, Ogre, LV – 5001), tai piederošos Optikas salonos “Metropole” un “Metropole Outlet” (turpmāk minēti kā Optikas saloni vai Uzņēmums)  un internetveikals “metropoleoptika.lv” (turpmāk minēts kā E-veikals) – Jūsu personas datu pārziņi (Pārzinis).

1.      VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

1.1.   Pārziņi apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Uzņēmuma iekšējos procesus.

1.2.   Par lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt ikviens, kurš brīvprātīgi ir sniedzis Uzņēmumam precīzus un patiesus datus un devis brīvprātīgu piekrišanu savu datu un personas datu apstrādei, pirms tam iepazīstoties ar šiem Noteikumiem. Aizpildot lojalitātes programmas pieteikuma anketu, klients sniedz piekrišanu personas datu apstrādei un ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem. Anketa ir jāiesniedz Optikas salona darbiniekiem. Pēc aizpildītas anketas iesniegšanas, klients uzreiz saņem lietojamu briļļu lietotāja un/vai kontaktlēcu lietotāja Lojalitātes karti.

1.3.   Uzņēmums patur tiesības klientam neizsniegt Lojaitātes karti, ja kartes pieteikumā klients ir norādījis nepatiesu vai maldīgu informāciju vai, ja tiek pārkāpti kartes lietošanas noteikumi, klients rīkojas ļaunprātīgi vai ar viltu.

1.4.   Uzņēmums patur tiesības mainīt, papildināt lojalitātes programmas dalības noteikumus un klientiem piešķirtās priekšrocības, par to informējot Uzņēmuma E-veikalā www.metropoleoptika.lv.

1.5.   Uzņēmumam ir tiesības atcelt vai izbeigt lojalitātes programmu, kā arī Lojalitātes karšu darbību, iepriekš informējot par izmaiņām Uzņēmuma E-veikalā www.metropoleoptika.lv vai izsūtītā paziņojumā uz klienta norādīto e-pasta adresi.

2.      LOJALITĀTES KARTES PIEŠĶIRŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI.

2.1.   Lojalitātes karti ir iespējams saņemt bez maksas jebkurā Optikas salonā.

2.2.   Lojalitātes karte dod iespēju piedalīties Uzņēmuma lojalitātes programmā, izmantot tās priekšrocības un ar atlaidi iegādāties noteiktas preces vai saņemt pakalpojumus jebkurā Optikas salonā un E-veikalā.

2.3.   Uz Lojalitātes kartes ir norādīts unikāls kartes numurs, kas Uzņēmuma informācijas sistēmā ir piesaistīts Lojalitātes kartes saņēmēja sniegtajai informācijai un personas datiem. Lojalitātes kartes uzrādīšana pirkuma brīdī ļauj klientu identificēt bez atkārtotas personas datu iesniegšanas.

2.4.   Ja Lojalitātes karti pirkuma brīdī nav iespējams uzrādīt, bet klients nevēlas zaudēt lojalitātes programmas priekšrocības, tad, lai klientu būtu iespējams identificēt, salona darbinieks var lūgt klientam izpaust personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs vai e-pasts), kamēr identifikācija būs notikusi nepārprotami. 

2.5.   Lojalitātes kartes saņēmējs var nodot savu karti izmantošanai arī citām personām, ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām, kolēģiem utml., tādējādi dodot iespēju arī viņiem saņemt lojalitātes programmā paredzētās atlaides. Uzņēmums nepieļauj iespēju trešajām pusēm identificēties ar citas personas datiem un tādēļ nav iespējams izmantot kādas citas personas priekšrocības bez viņa Lojalitātes kartes uzrādīšanas.

2.6.   Lojalitātes kartes derīguma termiņš ir neierobežots.

2.7.   Lojalitātes kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā ir iespējams saņemt jaunu karti, atnākot uz jebkuru Optikas salonu, informējot salona darbinieku. Jums tiks izsniegta jauna karte, saglabājot pirkumu darījumus, kas tiks piesaistīti jaunajai Lojalitātes kartei.

3.      LOJALITĀTES KARTES PIEŠĶIRTĀS PRIEKŠROCĪBAS.

3.1.   Lojalitātes kartes īpašnieks, pirms pirkuma veikšanas uzrādot Lojalitātes karti Optikas salonā vai veicot pirkumu E-veikalā un ievadot izsniegto atlaižu kodu var saņemt:

3.1.1. 10% atlaidi aksesuāru (briļļu ķēdīšu un futrāļu, briļļu kopšanas līdzekļu, lupu, kontaktlēcu konteineru un pincešu, kontaktlēcu kopšanas līdzekļu un mitrinošo pilienu) iegādei;

3.1.2. 20 % atlaidi optometrista (redzes speciālista) pakalpojumiem;

3.1.4. Bezmaksas briļļu apkopi brillēm, kas iegādātas jebkurā Optikas salonā vai E-veikalā;

3.1.5. Un citus īpašos piedāvājumus, kas Lojalitātes kartes īpašniekam tiek sniegti lojalitātes programmas ietvaros.

3.2.   Pirms pirkuma veikšanas uzrādot briļļu lietotāja Lojalitātes karti un pērkot jebkuras piecas brilles - optiskās brilles (pilns briļļu pasūtījums jeb ietvars, briļļu lēcas un meistara darbs) vai saulesbrilles, klients ir tiesīgs bez maksas saņemt sestās brilles – vienas saulesbrilles vai vienas optiskās brilles, veicot pilnu briļļu pasūtījumu, kas sevī ietver ietvaru, briļļu lēcas un meistara darbu – piecu iepriekš minēto briļļu pirkumu vidējās cenas  vērtībā. Ja sesto briļļu cena ir lielāka par piecu briļļu vidējo cenu, pircējs piemaksā starpību. Ja cena ir mazāka - starpība pircējam netiek izsniegta un to nevar izmantot citu preču iegādei. Briļļu pasūtījumā un tā cenā netiek iekļauta redzes pārbaude. Sesto briļļu pirkumam netiek piemērotas citas atlaides un uz to neattiecas citi akcijas piedāvājumi.

3.3.   Pirms pirkuma veikšanas uzrādot kontaktlēcu lietotāju Lojalitātes karti un veicot piecus kontaktlēcu pirkumus, kuros vienā pirkumā ir 3+3 jeb 6gb. mēneša kontaktlēcas un/vai 30+30 jeb 60gb. vienas dienas kontaktlēcas, klients sestajā pirkumā saņem pārsteiguma dāvanu;

3.4.   Kā 3.2. un 3.3. punktos minēto priekšrocību izmantošanai nepieciešamo pirkumu pierādījums kalpo kāds no sekojošiem elementiem: īpaša atzīme uz Lojalitātes kartes vai uz konkrēto Lojalitātes karti elektroniski reģistrēts darījums Uzņēmuma informācijas sistēmā. Jebkurš reģistrētais, uzrādītais darījums nedrīkst būt saistīts ar kāda cita klienta Lojalitātes karti vai jau izmantotu priekšrocības gadījumu. Neskaidrību gadījumā Uzņēmums patur tiesības klientam lūgt uzrādīt maksājuma čekus vai pavadzīmes, kas apstiprina darījumu par preču vai pakalpojumu iegādi.

3.5.   Lojalitātes karti nevar izmantot kopā ar citām atlaižu kartēm. Lojalitātes kartes sniegtās atlaides nesummējas savā starpā, kā arī atlaides nesummējas ar Optikas salonu un E-veikala aktuālajām/ikmēneša akcijām un citiem aktuālajiem piedāvājumiem.

4.      KLIENTA DATU AIZSARDZĪBA UN CITA SAISTOŠA INFORMĀCIJA

4.1.   Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām. Jūsu parakstītā piekrišana glabāsies pie Pārziņa.

4.2.   Uzņēmuma ievērotās Privātuma un personas datu aizsardzības politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir klientiem nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā mēs apstrādājam klienta vai klienta pārstāvēto fizisko personu informāciju un personas datus.

4.3.   Atgādinājumi par vizīti pie redzes speciālista, kā arī saziņa par veiktajiem pasūtījumiem, netiek uzskatīta par tiešajiem mārketinga piedāvājumiem.

4.4.   Apstrādāto personas datu veidi un mērķi:

4.4.1. Vārds, uzvārds – lai nodrošinātu klienta identifikāciju un administrētu reģistrāciju un dalību lojalitātes programmā;

4.4.2. Tālrunis – lai nodrošinātu klienta identifikāciju un administrētu reģistrāciju un dalību lojalitātes programmā; lai nosūtītu aktuālo informāciju, piemēram, atgādinājumu redzes pārbaudes pierakstam vai ziņojumu par sagatavotu pasūtījumu, kā arī lai nosūtītu aktuālos lojalitātes programmas un tekošo akciju piedāvājumus;

4.4.3. E-pasts – lai nodrošinātu klienta identifikāciju un apstrādātu klienta veiktos pasūtījumus E-veikalā; lai nosūtītu aktuālo informāciju, piemēram, redzes pārbaudes recepti un/vai redzes speciālista slēdzienu, pasūtījumu un pirkumu kvītis, pasūtījumu rēķinus, kā arī lai nosūtītu aktuālos lojalitātes programmas un tekošo akciju piedāvājumus 

4.4.4. Dzimšanas dati – lai izvērtētu redzes pārbaudes atradnes atbilstoši vecuma noteiktajām normām; lai piemērotu vecuma grupai (bērniem, senioriem) atbilstošos redzes pārbaudes un/vai citus piedāvājumus.

4.4.5. Pirkuma dati – pirkuma vēsture, norēķina dati, maksātāja konta Nr., maksājumu administrēšanā un naudas plūsmas pārvaldīšanā, veselības apdrošināšanas polises dati, nepieciešamajā apmērā.

4.4.6. Klientu aptauju dati -  klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos, apstrādājot aptauju jautājumu un atbilžu datus, klienta iesniegto sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai par sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pirkumiem.

4.4.7. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) – personas veselības un redzes dati, kā arī dati par citiem izmeklējumiem, ja tas ir aktuāli, briļļu, lēcu pasūtīšanai un izgatavošanai nepieciešamie dati.

4.4.8. Citi Jūsu dati, izņemot augstāk minētos, apstrādāti netiek un bez tiesiska pamata trešajām personām netiks nodoti, kā arī netiks sūtīti uz trešajām valstīm.

4.4.9. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem, labot tos, ierobežot to apstrādi, atsaukt sniegto piekrišanu sazinoties ar mums – datu Pārzini.

4.5.   Ja Jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, mēs nevaram Jums sniegt iespēju piedalīties klientu lojalitātes programmā, jo nevarēsim nodrošināt programmas darbību un attiecīgās priekšrocības.

4.6.   Visus savus jautājumus, ierosinājumus vai strīdus (t.sk. arī par augstāk minētajiem Noteikumiem un Politiku) klients ir aicināts rakstīt uz e-pastu [email protected]. Ja šādā veidā strīdus atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mums būs patiess prieks parūpēties par Jūsu acīm!